מדריך להגשת תביעה קטנה

מדריך זה נערך ונכתב עבור גולשי האתר, ומיועד לאזרח החרדי והאזרחית החרדית. המאמץ שהושקע בהנגשת המידע מבוסס בין היתר על סקר מקיף שערך ארגון 'נתיבות המשפט', ולפיו למעלה מ-60% מבני המגזר אינם מכירים את הליך הגשת תביעה קטנה בבית משפט לתביעות קטנות.

חשוב לדעת שאפשר להגיש תביעה קטנה גם כנגד רשויות המדינה כגון הרשות המקומית, תאגידי מים, משרדי ממשלה ועוד. את התביעה יש להגיש בכפוף לכללי ההליך (דוגמאות לתביעות שבהן ארגון נתיבות המשפט טיפל וסייע מצויים בסופו של המדריך).

תהליך הגשת תביעה קטנה הוא הליך קצר ופשוט שבו האזרח מבקש מבית המשפט סעד המוגבל בסכום של  עד 34,100 ₪ (סכום זה מתעדכן אחת לשנה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן).

את התביעה אפשר להגיש באמצעות אתר האינטרנט של הרשות השופטת.

כמו כן, אפשר להירשם לאתר נט המשפט באמצעות הזדהות ממשלתית, ולהגיש את התביעה באופן מקוון. בנוסף, אפשר לעקוב אחר מועדי דיון ולצפות בפרוטוקולי. באתר ישנם גם סרטוני הדרכה רלבנטיים. קיימים דם אתרים שונים המספקים הגשה מרחוק של תביעה קטנה, לרבות שירות הגשה בדואר למזכירות בית המשפט ושליחת העתקים לצד הנתבע.

ישנם אתרים שונים המציעים שירותי הגשת תביעה קטנה מהמחשב בבית, כולל טיפול בתשלום אגרה והמצאת כתבי הטענות לכל הצדדים. אפשר לחפש ולמצוא שירותים אלו בחיפוש באינטרנט.

פירוט עלויות האגרה בהליך זה:

בתביעה של עד 5,000 ₪, יש לשלם אגרה בסך 50 ₪.

בתביעה בעלות שעולה על 5001 ₪, יש לשלם אגרה בסך 1% מסכום התביעה.

בעגה המשפטית ולפי כללי תקנות סדר הדין, הגשת תביעה צריכה להיות מוגשת לבית המשפט אשר לו: סמכות עניינית, ובנוסף סמכות מקומית.

בית המשפט שבסמכותו העניינית לדון בתביעה הוא בית משפט השלום (הנחשב לאותו עניין 'בשבתו כבית משפט לתביעות קטנות'). בית המשפט שבסמכותו המקומית לדון בתביעה הוא ככלל,  בית משפט המצוי בתחום השיפוט שבו מקום מגורי הנתבע או מיקום עיסוקו, או המקום שבו נוצרה ההתחייבות. הכוונה היא למקום שבו התבצעה העסקה/הרכישה, המקום שתוכנן לקיום ההתחייבות או מקום המסירה של הנכס אם מדובר בנכס.

מי שרשאי להגיש תביעה קטנה אלו:

אדם יחיד או קבוצת אנשים יחידים (עד חמש תביעות בשנה).

חברה בע"מ אינה יכולה להגיש תביעה קטנה, אך היא יכולה להיתבע על תביעה קטנה בבית משפט לתביעות קטנות. לעומת זאת, עוסק מורשה או עוסק פטור, יכול להגיש תביעה קטנה.

לתביעה כדאי לצרף כל מסמך שיכול להוכיח את הטענות המופיעות בכתב התביעה שהגשת. דוגמאות למסמכים שמומלץ לצרף לתביעה: הסכם, חשבונית, קבלה, תמונות, חוות דעת, התכתבויות וכל מסמך אחד שרלוונטי לתביעה.

דוגמה נוספת: אם מדובר בתביעה העוסקת בנזק לרכב, כדאי לצרף צילומים ממקום האירוע, צילום הנזק שנגרם לרכב, חוות דעת של שמאי, חשבונית תשלום לשמאי, אישור משטרה (אם יש), התכתבויות וכל מסמך רלוונטי נוסף.

תביעה קטנה מתנהלת באופן פשוט ובדיון קצר ומהיר יחסית. זמן תקופת התביעה הוא פרק זמן של מספר חודשים בהתאם לעומס בבית המשפט שבו מוגשת התביעה הקטנה.

תביעה קטנה יכולה להיות מוגשת בכל עניין, בין אם מדובר בנושאים צרכניים או מתן שירותים, ובין אם מדובר בנושאים שאינם צרכניים (תביעות נזיקיות פשוטות או תביעות בנושאים של אפליה ולשון הרע).

שימו לב!

תביעה קטנה מתנהלת באופן פשוט ובדיון קצר ומהיר יחסית. זמן תקופת התביעה הוא פרק זמן של מספר חודשים בהתאם לעומס בבית המשפט שבו מוגשת התביעה הקטנה.

תביעה קטנה יכולה להיות מוגשת בכל עניין, בין אם מדובר בנושאים צרכניים או מתן שירותים, ובין אם מדובר בנושאים שאינם צרכניים (תביעות נזיקיות פשוטות או תביעות בנושאים של אפליה ולשון הרע).

שימו לב!

תביעה קטנה אינה יכולה להיות מוגשת בעניין שבין עובד ומעביד, הואיל ועניין זה נמצא בסמכותו העניינית והייחודית של בית הדין לענייני עבודה. כך הדבר בתחומים אחרים שלהם יש סמכות שיפוטית (עניינית) מיוחדת, כגון נושאים הנוגעים לדיני משפחה.

העתק כתב התביעה יישלח לנתבע בדואר רשום על ידי מזכירות בית המשפט בנוסף לזימון לדיון. לאחר כחודש יש צורך לוודא כי קיים 'אישור מסירה' לנתבע.

את הבדיקה ניתן לבצע באמצעות אתר 'נט המשפט' או לחילופין להתקשר למרכז המידע של בתי המשפט בטלפון 3852* או 077-2703333 ולוודא כי יש אישור מסירה והנתבע קיבל את התביעה.  אם אין אישור מסירה, בית המשפט יטיל את האחריות על התובע. כלומר, התובע יצטרך לבצע מסירה לנתבע ולהציג את אישור המסירה לבית המשפט.

אישור ההמצאה (מסירת המסמך הרשמי לנמען) יכול להתקבל באמצעות דואר רשום, אישור בכתב על ביצוע המסירה או באמצעות חברות המבצעות מסירה משפטית. יש לשמור את הוכחת המסירה להצגה בבית המשפט למקרה שבו הנתבע יתעלם מכתב התביעה.

הגשת כתב הגנה על ידי הנתבע: על הנתבע להגיש כתב הגנה (שהוא בעצם תשובה לתביעה) בתוך 15 יום מיום קבלת כתב התביעה. כמן כן על הנתבע להתייצב למשפט במועד הדיון שנקבע.

מועד מתן פסק הדין נמסר בתום הדיון, או לחילופין לא יאוחר משבעה ימים מתום הדיון.

את מועד הדיון אפשר לדחות על ידי הגשת בקשה לבית המשפט לדחיית מועד הדיון. לאחר הגשת הבקשה יש לברר עם מרכז המידע של בתי המשפט בטלפון 077-2703333 או 3852* האם הבקשה נענתה בחיוב על ידי בית המשפט. אם הבקשה לא נענית, מועד הדיון המקורי נשאר בעינו.

מדריך זה אינו משמש תחליף לייעוץ משפטי או מקצועי, ונועד לצורך ידע כללי ולהארת הנושא