מדריך לחופש המידע

מדריך זה נכתב עבור האזרח החרדי והאזרחית החרדית במטרה להנגיש ידע וכלים למיצוי זכויות אזרחי. מסקר מקיף שערך ארגון 'נתיבות המשפט' עלה כי שיעור גבוה מאוד מבני המגזר החרדי אינם מכירים את הזכויות ואת הכלים למימושם. בין היתר נמצא כי כ-90% מבני המגזר אינם מכירים את הפרוצדורה של הגשה לבקשת מידע.

הזכות לחופש המידע קבועה בחוק חופש המידע תשנ"ח-1998 הקובע כי לכל אזרח ישראלי או תושב, הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית.

החוק קובע כי כל המידע שנוצר ושנאגר על ידי כל רשות ציבורית הוא מידע השייך לתושבי המדינה, כלומר המידע הזה שייך לכל אחד מכם שדורש זאת. הזכות לקבלת המידע עומדת בעינה בין אם המידע הזה נוגע למבקש באופן אישי ובין אם מדובר במידע ציבורי שאינו נוגע לו כלל. מדובר במידע הנוצר ונאסף באמצעות כספי המיסים שאותם אתם, האזרחים, משלמים. המידע נאסף על ידי עובדי הציבור שהם נאמנים של הציבור. חשוב להבין שהמידע הזה נועד לשרת את הציבור. לפיכך לציבור צריכה להיות גישה כמעט לכל מידע שהוא מידע ציבורי (למעט חריגים המנויים בסעיף 14 לחוק כדוגמת מערך המודיעין, ארגון 'המוסד', השב"כ, הרשות להגנה על עדים, מערך הסייבר וגופים נוספים).

הגשת בקשת מידע יכולה לסייע לך בדרכים שונות. באופן כללי, מגיע לך לדעת מה נעשה בכספי ציבור שמגיעים מכיסך, לוודא שההליכים שהרשות פועלת לפיהם נעשים באופן ראוי, בכפוף לכל דין ושיש בהם כלי חשוב לביקורת ופיקוח אחר פעולות הרשות.

בנוסף, באמצעות בקשת מידע אפשר לקבל מידע פרטי שיכול לסייע לך בהליכים שונים. כך לדוגמה, אדם שנפגע מפעולות הרשות יכול לוודא באמצעות בקשת מידע אם מדובר בפעולה לגיטימית של הרשות או באכיפה בררנית. במקרה שבו הרשות מתנערת מחובותיה אפשר לבדוק אם היו פניות נוספות או פעולות אחרות מטעם הרשות.

לעיתים עצם משלוח הבקשה לקבלת מידע יכולה לחולל שינוי. לצורך כך כדאי שתכירו את כל האפשרויות העומדות בפניכם בבואכם להגיש בקשה למידע.

להלן דוגמאות לסוגי מידע שאתם זכאים לקבל בזכות מכוח החוק, הן כאשר מדובר במידע אישי, והן כאשר מדובר במידע ציבורי מכוח היותכם תושבי המדינה:

 א - מידע אישי

 1 - עיון ברשומה רפואית

 2 - קבלת מידע מהרשומה הרפואית.

 3 - קבלת מידע מבית ספר ממלכתי.

 4 - זכות עיון במידע הפלילי שלכם (באמצעות המרשם הפלילי שבמשטרת ישראל).

 5 - העברה יזומה של מידע ממערכת הבריאות להורים בנפרד.

 6 - קבלת מידע מהמוסד לביטוח לאומי בנוגע לילד להורים שחיים בנפרד.

 7 - זכות עיון בהליך אישי הנוגע לכם בבית המשפט.

 ב - מידע ציבורי

 1 - הגשת בקשה לקבלת מידע ציבורי, לפי חוק חופש המידע.

 2 - הגשת תלונה ליחידה הממשלתית לחופש המידע.

 3 - מידע על התקציב העירוני, באמצעות הנגשת ספר התקציב העירוני.

 4 - מידע על נתוני איכות האוויר במדינה, באמצעות פרסום נתוני איכות האוויר.

 5 - מידע על המתרחש בכנסת (באמצעות אתר 'כנסת פתוחה').

 6 - בקשה של מי שאינו צד להליך לעיין בתיק בית משפט.

רשימת הגופים המלאה

הרשימה מופיעה באתר היחידה לחופש המידע.

בטופס הבקשה לחופש המידע אפשר לבקש כל מידע שהרשות עשויה להחזיק בידה.

דוגמאות: מידע מצולם, טבלאות Excel , מסמכי עמדה, יומני פגישות ועוד.

עלות הבקשה

עלות בקשה ראשונית היא 20 ₪. עמותות או חברות לתועלת הציבור רשאיות לפי חוק לקבל פטור חלקי מתשלום.

אפשר להיעזר במנגנון הגשת בקשה למידע כדי לאתר את הרשות שאליה תרצו להגיש את הבקשה, כמו גם את האופן בו שתרצו להגיש את בקשת המידע. את הפרטים אפשר למצוא באתר האינטרנט של היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים, בקישור כדלהלן.  

לאחר הגשת הבקשה למידע, אתם צפויים לקבל דואר אלקטרוני ובו מספר אסמכתה וקישור למעקב אחרי סטטוס הבקשה. תוכלו לברר כי הבקשה התקבלה, מי מטפל בבקשה ובאיזה שלב נמצא המענה לבקשה. רצוי ואף מומלץ לעמוד בקשר ישיר עם הממונה על חופש המידע ברשות שאליה נעשתה הפנייה. אם המענה לבקשה מתעכב מבלי שהובא לכך נימוק או שיש חריגות אחרות, אפשר לערב את היחידה הממשלתית לחופש המידע

כללים ואפשרויות נוספות העומדות בפניכם בבואכם להגיש בקשה למידע אפשר למצוא באתר הממונה על חופש המידע

עלות בקשה ראשונית היא 20 ₪. עמותות או חברות לתועלת הציבור רשאיות לפי חוק לקבל פטור חלקי מתשלום.

אפשר להיעזר במנגנון הגשת בקשה למידע כדי לאתר את הרשות שאליה תרצו להגיש את הבקשה, כמו גם את האופן בו שתרצו להגיש את בקשת המידע. את הפרטים אפשר למצוא באתר האינטרנט של היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים, בקישור כדלהלן.  

לאחר הגשת הבקשה למידע, אתם צפויים לקבל דואר אלקטרוני ובו מספר אסמכתה וקישור למעקב אחרי סטטוס הבקשה. תוכלו לברר כי הבקשה התקבלה, מי מטפל בבקשה ובאיזה שלב נמצא המענה לבקשה. רצוי ואף מומלץ לעמוד בקשר ישיר עם הממונה על חופש המידע ברשות שאליה נעשתה הפנייה. אם המענה לבקשה מתעכב מבלי שהובא לכך נימוק או שיש חריגות אחרות, אפשר לערב את היחידה הממשלתית לחופש המידע

כללים ואפשרויות נוספות העומדות בפניכם בבואכם להגיש בקשה למידע אפשר למצוא באתר הממונה על חופש המידע

בקשה יכולה לכלול דרישה למידע ולנתונים בלבד, כלומר דבר מה אשר יש לו עותק פיזי. בקשה אינה יכולה להיות דרישה "לידע", כלומר לתשובה לשאלה מדוע קיימתם ישיבה, מי חיבר את הדו"ח וכדומה.

עם זאת, בפועל, על ידי ניסוח נכון של הבקשה למידע, אפשר לקבל תשובה מהרשות שתכלול בתוכה גם ידע. לדוגמה: "האם נערך מכרז בנושא פלוני? ככל שנערך המכרז אבקש לקבל העתק ממנו". או "אבקש את פרטי ההתקשרות למכרז פלוני?"  לעיתים כדאי לשקול להגיש מספר בקשות דומות לגופים שונים  כדי להגדיל את הסיכויים לקבלת המידע הנדרש.

בקשת מידע יעילה כוללת שלושה היבטים:

 1 - מחקר מקדים על הנושא הנדון בבקשה ואודות האנשים הקשורים בו.

 2 - בקשה מפורטת, ברורה (ולא עמומה) התחומה בתאריכים ובזמנים.

 3 - חלוקת הבקשה לסעיפים ייעודיים בהתאם לנתונים הנדרשים. בדרך זו, הרשות תצטרך להגיב לכל סעיף בנפרד והאפשרות לסירוב או התחמקות ממענה לכלל הבקשה תצטמצם.

לכבוד:­­­ ______

תאריך: _______

ממונה פניות הציבור במשרד______ (רשימת הממונים מצויה באתר היחידה לחופש המידע)

בכתובת המייל: ________

הנדון: בקשת מידע לפי חוק חופש המידע בעניין_________

 1 - סוג המידע המבוקש ופירוט אודותיו.

 2 - הסבר אופציונלי אודות חשיבות המידע ואודות ההצדקה שבמסירתו.

 3 - בקשה לקבל את המידע בפורמט שמתאים לקבצי חיפוש, כגון אקסל.

 4 - בקשה לטפל בבקשה בפרק הזמן הרלבנטי. 

 5 - הערה אופציונלית: כשמדובר בחלקי מידע הנוגעים לפרטיות, למדיניות או למוחרגים בסייגי מסירה, אפשר לפי כל דין להשחיר את הפרטים הרלבנטיים.

שם, פרטים ליצירת קשר וחתימה

קיים לוח זמנים הקבוע בחוק למסירת מענה לבקשה: המענה הראשוני לבקשה למידע צריך להגיע בתוך 30 יום. עם זאת, יש בסמכותו של הממונה על חופש המידע להאריך את מועד המענה ל-30 יום נוספים, אך בעת ההארכה עליו לנמק מדוע ההארכה נדרשת. הארכה אפשרית נוספת היא הארכה בסמכותו של ראש הרשות, שיכול להאריך את תקופת המענה ב- 60 יום נוספים (בדרך כלל מדובר במנכ"ל המשרד).

מידע נוסף על הזכות לחופש המידע, כולל סרטונים המסבירים וממחישים זאת, אפשר לראות בקישורים הבאים: סרטון 'חוק חופש המידע' המופנה לציבור, וסרטון הסבר על חוק חופש המידע ברשויות ובמשרדי ממשלה.

מדריך זה אינו משמש תחליף לייעוץ משפטי או מקצועי, ונועד לצורך ידע כללי ולהארת הנושא