מדריך לפניות הציבור לרשויות השלטוניות

מדריך זה נכתב עבור האזרח החרדי והאזרחית החרדית, במטרה לסייע בהנגשת ידע וכלים למיצוי זכויות אזרחיות. על פי סקר מקיף שערך ארגון 'נתיבות המשפט' שיעור גבוה מאוד מבני המגזר החרדי אינם מכירים את הזכויות ואת הכלים למימוש זכויות אזרחיות.

ניתן לפנות בתלונה ל נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות

מדובר בגוף שניתן להגיש אליו תלונות בנוגע להתנהלות לא תקינה של רשויות להם סמכות ייצוג בערכאות, כגון רשויות מקומיות, ועדות תכנון ובניה ועוד
 

בטרם קריאת מדריך זה מומלץ לעיין במדריך הזכויות הכללי

האגף לפניות הציבור קיים בכל משרד ממשלתי, ובכל גוף שלטוני במדינה. באמצעות האגף לפניות הציבור מקבלים המשרדים והגופים הרלבנטיים משוב מן הציבור על המדיניות הקיימת, על ההחלטות המתקבלות, על פעילותה הכוללת של הרשות המבצעת, על בעיות שונות שבהן נתקלים אזרחים או מגזרים, וכן על כל נושא שאותו מוצאים האזרחים לנכון להפנות לאותה רשות שלטונית. 

בפניות הציבור יש היררכיה של ממונים, כך שגם אם משרד מסוים לא טיפל כראוי בתלונה או בפנייה, אפשר לפנות לגוף הממונה מעליו. פנייה כזו יכולה להיות הן לרשויות מקומיות, למשרדי ממשלה שונים, לממוני מחוז במשרד הפנים או במרכז השלטון המקומי (עיריות, מועצות מקומיות, ואזוריות), ליחידות שונות האחראיות למשרדים שונים וכמובן לנציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה.

האגף לפניות הציבור של אותם גופים משמש ערוץ עיקרי לקשר בין אותם גופים שלטוניים לבין הציבור, ודרכו זורמים המסרים שהאזרחים מבקשים להביא לידיעתו או לטיפולו.

בין היתר חשיבותן של הפניות האלו מבוססת על החלטת הממשלה בנוגע לשיתוף הציבור.

אפשר לצפות בסרטון הסברה רלבנטי באתר הממשלתי.

שימו לב! מתפקידם של ממוני פניות הציבור הוא להשיב לפניות פרטניות של הפונים אליהם, ובמידת הצורך לסייע ולהשיב לפנייה שעולה על שולחנם.

להלן כמה דגשים חשובים:

1 - בפנייה לרשות המקומית מומלץ לפנות תחילה למוקד העירוני.

2 - חשוב שהפנייה תנוסח בצורה עניינית, מפורטת וקצרה ושתתאר את הפנייה או הבעיה באופן ברור.

3 - מומלץ לפנות בכתב ולשמור תיעוד מהפנייה, וכן לבקש מספר פנייה או אסמכתה לפנייה.

4 - מומלץ לתעד את המפגע או הבעיה, ובמקביל אם אפשרי יש לתעד את פרטי העד הראיה.

בכל רשות מקומית ישנו מבקר עירייה הפועל מכוח החוק. מבקר העירייה פועל בשני אספקטים, בדומה למבקר המדינה. ראשית, הוא מבקר את פעולות העירייה השוטפות ומנפק דו''ח שנתי. ושנית, הוא משמש כממונה על פניות הציבור בעצמו או באמצעות ממונה שהוא מאציל אליו סמכות זו.

לפי חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), תשס"ח-2008 הרשות המקומית מחויבת למנות תפקידים אלו, וכן לפרסם את פרטי ההתקשרות עימם באתר הרשות ובהודעות חיוב הארנונה שנשלחות לתושבים. ארגון 'נתיבות המשפט' פעל לאכוף הוראות דין אלו, והביא להצלחה בכך שרשויות חרדיות רבות החלו לפרסם את פרטי הממונה על פניות הציבור על דפי חיוב הארנונה.

אם לא קיבלתם מענה מהמוקד העירוני, באפשרותכם לפנות לממונה פניות הציבור ברשות המקומית, או במקביל לנציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה.

במקביל, אם פניתם לרשות המקומית ולא נעניתם או שנושא חשוב שהעליתם לא זכה לטיפול או מענה מהרשות המקומית, באפשרותכם לפנות לממונה על הרשות המקומית במשרד הפנים.

פרטי הממונים של כל מחוז מצויים באתר משרד הפנים בהתאם. כמו כן, אפשר לפנות גם לנציב תלונות הציבור של משרד הפנים.

אפשר למצוא את כתובות האימייל של כל משרדי הממשלה ושל גופים נוספים במדינה, שניתן לפנות אליהם באמצעות הקישור לאתר הממשלתי אשר מרכז בתוכו את המידע על משרדי הממשלה ותחומי האחריות שלהם. באתר גם מופיעים הגופים שניתן לפנות אליהם והדרך בה ניתן לפנות אליהם.

אתר זה מספק מידע נרחב על כל משרדי הממשלה. תוכלו לעיין במידע ממשלתי, לצפות במידע אישי ולצרוך שירותי ממשלה, כגון הורדת טפסים ותשלומים באמצעות הדואר האלקטרוני ועוד. לכל אזרח יש גם את הזכות לפנות ליו״ר הכנסת, לראשי ועדות הכנסת ולכל חבר כנסת בכל עניין. הפנייה מתבצעת באמצעות אתר הכנסת. בנוסף, ישנה אפשרות לפנות ישירות לוועדה לפניות הציבור בכנסת,  באמצעות  מספרי הטלפון: 02-6408209, 02-6408210, 02-6408773 וכן בפקס:02-6408931  

אפשר גם לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני:   vz@knesset.gov.ilלהלן פירוט סמכויותיה של הוועדה:

1 - טיפול ומתן מענה שוטף לפניות הציבור המגיעות לוועדה מאזרחים ומארגונים שונים.

2 - קיום קשר שוטף עם משרדי הממשלה ועם נציבי פניות ציבור בגופים שונים, והבטחת זכויות הציבור.

בנוסף ישנה אפשרות להגיש פניות באגף לפניות ציבור שבמשרד ראש הממשלה.

האגף לפניות הציבור הנ"ל שבמשרד ראש הממשלה, משמש ערוץ עיקרי של קשר בין הציבור לבין ראש הממשלה. דרכו זורמים המסרים שמבקשים האזרחים להביא לידיעתו. בדרך זו מקבל ראש הממשלה משוב מן הציבור על מדיניותו, על החלטות המתקבלות בממשלה, על פעילותה הכוללת של הרשות המבצעת, על בעיות שונות שבהן נתקלים אזרחים או מגזרים, ועל כל נושא שאותו מוצאים האזרחים לנכון להפנות אל ראש הממשלה.

יועצו של ראש הממשלה לפניות הציבור, יחד עם צוות עוזרים ועובדים מיומנים, מטפלים בתחומים הבאים:

1 - מענה לפניות המופנות אל ראש הממשלה ולמשרד ראש הממשלה.

2 - יישום חוק חופש המידע.

3 - הכנה והפצה פנימית של דיווחים תקופתיים אודות מסרים, עצומות ופניות מהציבור.

4 - פיתוח כלים ושיטות לטיפול יעיל בפניות הציבור.

הפונים אל ראש הממשלה הם אזרחי המדינה, ארגונים וגופים שונים. הטיפול מתבצע בכפוף לסדרי מינהל תקין, ממשל זמין, נוהלי עבודה קבועים, ובציות לעקרונות אתיים של שקיפות, מקצועיות, ענייניות, הגינות ואדיבות.

למילוי טופס פניות ציבור למשרד ראש הממשלה. 

שי''ל – שירות ייעוץ לאזרח 

אופן הפנייה לשירות הייעוץ לאזרח

1 - הגעה לאחת מתחנות שי"ל הפזורות ברחבי הארץ (כיום, לאור המצב ותחלואת הקורונה, רוב תחנות שי"ל עברו למתכונת של ייעוץ טלפוני בלבד, ללא קבלת קהל).

2 - פנייה טלפונית למוקד 118.

3 - פנייה טלפונית לאחת מן התחנות.

4 - פנייה באמצעות דף הפייסבוק של שי"ל.

5 - פנייה למפקחי שי"ל המחוזיים.

השירות פועל במסגרת התנדבותית באגף למשאבי קהילה ועבודה קהילתית במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. השירות מופעל בשיתוף הרשויות המקומיות.

מטרת השירות: לסייע לאזרח במיצוי זכויותיו ופתרון בעיותיו על ידי הכוונה וייעוץ. הכוונה לסיוע לאזרח להתמצא בסבך הביורוקרטיה, ביצירת קשרים עם הממסד ובקיצור הליכים במגעים עם המוסדות והארגונים השונים. כמו כן, השירות מעמיד לרשות האזרח מאגר מידע על זכויות וחובות, חוקים ותקנות, מוסדות וארגונים. השירות מרכז מידע כללי על מחסור בשירותים ובתקנות, על שירותים לקויים ומפגעים. תפקידו לדאוג להעברת מידע זה לכתובת הנכונה לשם טיפול מתאים.

אפשר לפנות לייעוץ לשירות לאזרח במגוון נושאים: 

- ענייני חוק ומשפט (כולל הוצאה לפועל), איחוד תיקים (ייעוץ טרום משפטי,  באמצעות עורך דין, ניתן כמעט בכל התחנות על ידי משפטנים). 

- ענייני עבודה: יחסי עובד מעביד, ענייני הביטוח הלאומי. 

- צרכנות: מכירה וקנייה, זכויות הצרכן.

- ענייני דיור כולל שכירות ויחסי שכנים. 

- הכוונה והפנייה בנושאים אישיים. 

- סיוע בנושאי זכויות ניצולי שואה. 

- סיוע במילוי טפסים וכתיבת מכתבים. 

- סיוע בתחום הבריאות. 

- סיוע בקידום עניינים עם משרדי ממשלה, גופים ציבוריים, רשויות מקומיות וכדומה. 

- סיוע בשיקום ובזכויות של אנשים עם מוגבלויות. 

בחלק מהתחנות גם אפשר לקבל ייעוץ וסיוע בנושאים הבאים: גישור בסכסוכים, בעזרת מגשר קהילתי; ייעוץ כלכלי בארגון וניהול משקי בית, בעזרת יועץ כלכלי; סיוע בייצוג בבתי הדין לתביעות קטנות, בעזרת טוען משפטי.

פרטים נוספים בקישור הבא: הפנייה לשירות הייעוץ לאזרח

במקרים שונים הינכם זכאים לקבל סיוע משפטי. גוף זה מופעל על ידי משרד המשפטים. הזכאות לסיוע תלויה במשתנים רבים, הן במצב האישי והכלכלי והן במהות הפנייה ובסוג ההליך המשפטי.

אפשר לקבל מידע באתר הממשלתי או בטלפון לפי המחוז הרלבנטי. פירוט מספרי הטלפון נמצא באתר או בקו המידע הממשלתי הכללי, 1299.

ישנן קליניקות לסיוע משפטי המופעלות על ידי גופים שונים ומוסדות להשכלה גבוהה. אפשר למצוא באינטרנט קליניקות רבות, ביניהן קליניקות לסיוע משפטי, ואף קליניקה לסיוע משפטי לפי המשפט העברי.

*מדריך זה אינו מהווה יעוץ משפטי