למה לכעוס אם אפשר פשוט לתבוע?

תושבי בני ברק, גם אתם יכולים למצות את זכותכם לפיצוי ולהגיש תביעה קטנה בקלות

נתיבות המשפט הוא ארגון חרדי הפועל ממניעים חברתיים ובמטרה להשמיע את קולו של האזרח החרדי הנזקק לשירות הוגן, בין היתר ממשרתי הציבור במגזר החרדי. מטרות הארגון הן לעודד את המעורבות למיצוי הזכויות של תושבי בני ברק ואזרחים חרדים בכלל, בכל הקשור לזכויות, תביעות וקבלת פיצויים מרשויות ותאגידים הנושאים בתפקיד ובאחריות ציבורית.

מטרת המיזם

מטרת המיזם לסייע לאזרחי חרדים להגיש תביעות קטנות כנגד רשויות ותאגידים בתפקידים ציבוריים, כגון: רשויות מקומיות, תאגידי המים, חברות ממשלתיות ועוד. התביעות שאותן אפשר להגיש לדוגמה הן, תביעות בגין רשלנות שגרמה לנזק כגון תאונת רחוב, מפגע שגרם לנזק גוף או לרכוש ועוד – בדף זה ניתן להסתייע להגיש תביעה בקלות רבה.
 

איך מתחילים?

1. קורה אירוע, מתחילים...

האירוע יכול לגרום כל נזק פיזי, גופני או רכושי בשל מפגע במרחב הציבורי, כתוצאה מרשלנות הרשות/התאגיד.

2. מתעדים

חשוב לתעד בכל צורה ולשמור ראיות להוכחת האירוע והנזק כמו כן מומלץ לתעד בכתב פנייה לגורם האחראי לטיפול ומניעה של המפגע להבא.

3. מוכיחים את הנזק

יש להביא אישורים רפואיים שבהם מצוין הגורם לכאב או לנזק, דו"ח שמאי וכל חוות דעת רלוונטית מגורם מקצועי. כמו כן, יש לתעד ולשמור כל חשבונית או תשלום בגין המפגע או הנזק.

4. מגישים תביעה קטנה

לוחצים על "הגש תביעה" וממשיכים לפי ההנחיות.

5. מקבלים פיצוי

הפיצוי ניתן בהתאם לשיקול הדעת של בית המשפט.

עד כמה הציבור החרדי מודע לזכויותיו?

שימו לב! האתר אינו עוסק במתן ייעוץ משפטי או מתן שירותים משפטיים. מטרת האתר לסייע בהנגשת הכלים והגשת המסמכים בדרך טכנית בלבד.

מתוך סקר נתיבות המשפט, מכון הסקרים "אסקריא" (11/2018)

66%

מבני המגזר החרדי אינם מכירים את הליך הגשת תביעה קטנה

באילו מקרים ניתן לתבוע?

פסיקות לדוגמה:

תבעו, מקסימום תזכו.

כל אזרח רשאי לתבוע בביהמ"ש לתביעות קטנות עד סכום של 34,000 ₪ (נכון לינואר 2020) ללא עו"ד ובתהליך קצר.  

היתרונות של הגשת תביעה דרך האתר

סייג לחוכמה – תביעה!

השאר פרטים:

שימו לב! האתר אינו עוסק במתן ייעוץ משפטי או מתן שירותים משפטיים. מטרת האתר לסייע בהנגשת הכלים והגשת המסמכים בדרך טכנית בלבד.